Cosul meu

Inchide

Declaratie de conformitate / Certificat Garantie

Condiții generale de acordare a garanției:

ARENA TRADE INVEST  EOOD - BULGARIA (denumită în cele ce urmează iarena.ro), în calitate de vânzător articole încălțăminte, îmbrăcăminte, genți, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului.

Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris la adresa de email contact@iarena.ro

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs.

Garanția devine inaplicabilă și iarena.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

 • procesului de curățare/ spălare/ întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;
 • depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;
 • decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;
 • deteriorării;
 • reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
 • uzurii normale a produsului;
 • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat;

Garanția comercială:

Iarena.ro acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin prezentul Certificat de garanție.

Iarena.ro asigură pentru produsele vândute din categoriile îmbrăcăminte, genți și încălțăminte o garanție comercială de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data cumpărării produselor,

pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere.

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita iarena.ro înlocuirea produsului sau restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei reclamații, iarena.ro poate înlocui produsul cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

În cazul în care consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, iarena.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința iarena.ro în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.

În cazul specific al încălțămintei, disconfortul, rănile sau deformările piciorului și deteriorarea încălțămintei provenite de la purtarea încălțămintei de mărime sau formă nepotrivită cu piciorul, precum și utilizarea sau întreținerea incorectă este exclusiv în responsabilitatea consumatorului și anulează garanția. Folosirea excesivă, anormală, îngrijirea necorespunzătoare sau lipsa ei, neglijența, utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.

Uzura excesivă a tocurilor datorată tocirii și deteriorările fețelor sau ale tălpilor, apărute în urma lovirii sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate, nu sunt acoperite de garanție.

Spălarea încălțămintei cu apă sau în mașina de spălat, curățarea cu detergenți de rufe sau produse de albire se face pe propriul risc și are ca urmare pierderea garanției.

Iarena.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru defectele apărute ca urmare a contactului cu pavajul, asperitățile terenului și nici pentru defectele rezultate din agățarea sau călcarea pe obiecte contondente, metale, pietre, sticlă, etc.

Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, sau alte materiale corozive nu sunt acoperite de garanție.

Încălțămintea poate fi confecționată parțial sau în întregime prin manufacturare și ca urmare poate prezenta mici diferențe sau neregularități. Acestea nu constituie defecte de fabricație si sunt un indiciu al autenticității.

Umplerea excesivă a genților și depășirea greutății maxime admise duce la deteriorarea acestora și implicit la pierderea garanției.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de încălțăminte:

 • a nu se spăla la mașina de spălat rufe , a se feri de contactul direct cu solvenți organici, flacăra deschisă,sursă puternică de căldură, obiecte înțepătoare sau ascuțite și a nu se folosi înălbitori.
 • se recomandă ca încălțămintea să fie folosită doar doar pentru activitatea pentru care a fost fabricată.
 • încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată doar pe timp uscat, deoarece există riscul pătrunderii apei în interior.
 • încălțămintea cu fețe din lac, piele metalizată, lăcuită, se curăță de praf cu o cârpă moale. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool, acetonă etc.).
 • pentru mărirea duratei de folosire, se recomandă purtarea alternativă a 2-3 perechi de încălțăminte într-o perioadă de timp.

Depozitare : După fiecare purtare , produsul se păstrează în spații uscate, ferite de umezeală.Produsele confecționate din materiale colorate se păstrează în locuri ferite de lumina directă a soarelui.

Durata medie de utilizare a produselor ARENA TRADE INVEST  EOOD  - BULGARIA este 6 luni de la data achiziționării, garanția se acordă conform Art.16-2 Legea 449/2003.

Iarena.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus sau pentru disconfortul provenit din purtarea încălțămintei de mărime nepotrivită sau model/calapod nepotrivit.

Orice defect cauzat de conducerea autoturismului nu este considerat defect de fabricație. Garanția de conformitate se refera la fețe, tălpi si căptușeală. Flecurile și șireturile sunt excluse din garanție.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de îmbrăcăminte (din alte materiale decât piele):

În vederea spălării produsului se vor utiliza numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului.

Nu uscați produsul prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei.

Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau spălătorie pentru întreținerea produsului, iarena.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru accesorii și îmbrăcăminte din piele:

Îmbrăcămintea din piele poate fi curățată cu o cârpă moale, umedă, fără a folosi detergenți, înălbitori sau orice alte substanțe chimice. Nu spălați aceste produse în mașina de spălat.

Daca articolul se udă, ștergeți-l cu o cârpă moale și lăsați-l să se usuce la temperatura camerei, fără a intra în contact direct cu surse de căldura (radiatoare electrice, uscătoare etc.).

Feriți produsul din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice care îl pot deteriora.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru genți, poșete și plicuri:

Gențile și plicurile vândute de către iarena.ro sunt destinate exclusiv ca accesorii și nu pot fi folosite ca bagaje de voiaj.

Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice care îl pot deteriora.

Garanția de conformitate se refera la fețele și căptușeala genților, poșetelor și plicurilor.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

ARENA TRADE INVEST  EOOD - BULGARIA cu sediul în BULGARIA; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov 10  înregistrată în registrul comertului in Bulgaria , cu numărul BG 117665703, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca in conformitate cu prevederile art.3 Hotararea nr.1022/2002 produsele din factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu Normele Interne si Normele Europene.