Cosul meu

Inchide

Termeni si Conditii

Administrator:

ARENA TRADE INVEST  EOOD - BULGARIA cu sediul în BULGARIA; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10, înregistrată în registrul comertului in Bulgaria , cu numărul:    

BG 117665703

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE  www.iArena.ro 

Având în vedere cele de mai sus, regulamentul magazinului a fost modificat în ceea ce privește Noul regulament este disponibil mai jos.

 

 

Anexe:

Magazinul online iArena.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale prevazute de legislatia în vigoare. Dispozițiile acordurilor mai puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia consumatorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia consumatorilor. Prin urmare, dispozițiile prezentului Regulament nu intenționează să excludă sau să limiteze oricare din drepturile consumatorilor care le sunt conferite prin dispozițiile absolute ale legii, iar eventualele dubii trebuie interpretate în favoarea consumatorului. Prezentul Regulament se completeaza cu dizpozitiile legale aplicabile comertului electronic iar in caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi prevederile de mai sus, prioritate vor avea dispozitiile legale.

  • I. DISPOZIŢII GENERALE
   • 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.iArena.ro este administrat de compania

ARENA TRADE INVEST  EOOD  cu sediul în BULGARIA; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10 , înregistrată în registrul comertului in Bulgaria , cu numărul BG 117665703

  •  Datele de contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon +40 752506071, adresa de e-mail: contact@iarena.ro
  • 2. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
  • 3. Prezentul Regulament se adresează atât consumatorilor cât şi antreprenorilor ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau incheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).
  • 4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către client.
  • 5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a Regulamentului constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014
  • 6. Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.
   • a. APLICAȚIA – aplicație software (aplicație mobilă) pusă la dispoziția Clientului de către Vânzător, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Client și care permite, în special, utilizarea Magazinului Online fără necesitatea deschideri browserului web.
   • b. DRC – Departamentul Relații Clienți, care oferă Cliențiilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online, printre care informații cu privire la Produse, Magazin, Regulament sau Promoții valabile, este disponibil de luni până vineri și sâmbăta între orele indicate pe pagina https://www.iarena.ro/pages/contact, la numarul de telefon +4 0752506071, la adresa de e-mail: contact@iarena.ro, prin intermediul chatului on-line în cadrul Magazinului Online precum și cu ajutorul formularului de contact din Magazinul Online din secțiunea ”Contact”. Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.
   • c. PRETUL – exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care condițiile Promoției stabilesc altfel.
   • d. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
   • e. PAROLA– un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client atunci când crează un Cont. Înregistrarea contului necesită repetarea parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile. Clientul este obligat să păstreze parolele în strictă confidențialitate (nu dezvăluie persoanelor terțe). Vânzătorul oferă Clientului posibilitatea modificării parolei.
   • f. CLIENT - (1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate;(2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; - care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.
   • g. NCODUL CIVIL – Legea Codului civil nr.287/2009 si legea 71/2011 de punere in aplicare.
   • h. CONSUMATOR – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
   • i. CONT - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vînzătorului, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul vă permite să stocați informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor.
   • j. COS - un serviciu oferit oricărui client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, introducerea codurilor de reducere care premit micșorarea prețului în condițiile anumitor contracte / regulamente, vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimativă a datei de livrare a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Client pentru încheierea Contractului de vânzare.Prin intermediul unei Comenzi pot fi adaugate in cos mai multe produse in vederea încheierii Contractului de Vânzare.
   • k. Mail - Adresa de e-mail a Clientului furnizată în cadrul Magazinului în timpul creării contului.
   • l. NEWSLETTER - Serviciu Electronic de distribuţie oferit de Furnizorul de servicii prin intermediul e-mail sau prin telefon cu acordul clar al clientului care permite tuturor Clienţilor obţinerea automată de la Furnizor a buletinelor periodice care cuprind informații despre Produse, noutăţi și promoții în Magazinul Online.
   • m. PRODUS - bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător, după achitarea Prețului. Toate Produsele prezentate în cadrul magazinului Online sunt noi.
   • n. PROMOȚIILE – condiții speciale de vînzare sau oferirea de servicii, reglementate în condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător într-un timp specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, precum reducerea Prețului sau a costurilor de livrare.
   • o. REGULAMENT – prezentul document definește termenii de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumparare incheiate prin intermediul magazinului on-line www.iArena.ro , stabileste drepturile și obligațiile Vînzătorului și Clientului.
   • p. MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea Comenziilor de către Client precum și prestarea de servici puse la dispozitie de către Vînzător, conduse de către Vînzător, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: www.iArena.ro, dar și prin intermediul Aplicației.

VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII – compania ARENA TRADE INVEST  EOOD inregistrata in Bulgaria cu sediul în BULGARIA; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10  înregistrată în registrul comertului in Bulgaria , cu numărul BG 117665703

; Datele de contact pentru România sunt: nr de telefon +40 752506071, adresa de e-mail: contact@iarena.ro

 

   • r. CONȚINUT - elemente text, grafice sau multimedia (cum ar fi informații despre Produs, imagini de produs, videoclipurile promoționale, descrierile, comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imaginile ale persoanelor care sunt postate și distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul respectiv, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul online.
   • s. CONTRACT DE VÂNZARE - contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de Vânzare. Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client antreprenor și ca urmare a încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.
   • t. SERVICIU ELECTRONIC - serviciu oferit pe cale electronică de Furnizorul de servicii, Clientului prin intermediul Magazinul Online.
   • u. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA - OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, OG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
   • v. CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime ale caror îndeplinirea este necesar pentru colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea Contractul Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare și anume: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet (în cazul Aplicației – dispozitive mobile); (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare, versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript; in cazul incheierii Contractului de Vanzare prin telefon: (6) prin telefon; în cazul încheierii Contractului de vânzare utilizând Skype: (7) Skype versiunea 7 sau mai mare; în cazul Aplicației (8) sistemului de operare mobil al dispozitivului: Android versiunea 4.0.3 sau mai mare, sau iOS 9.0.4 sau mai mare, (9), un dispozitiv mobil cu un serviciu de aparat de fotografiat și geolocalizare (GPS). Pentru a încheia un Contract de vânzare, Clientul trebuie să aibă o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau alt dispozitiv de indicare, pentru a completa corespunzător formularele electronice.
   • w. COMANDA – Declarație voinței Clientului care-și exprimă dorința directă de Incheierea Contract de Vânzare la distanță prin intermediul comunicări la distanță, specificând produsele pentru care Clientul depune oferta de Încheierea Contractului de Vânzare precum și datele Clientului necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare. Comanda, pentru fiecare produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea Contractului de Vânzare (facilități tehnice). Unei comenzi poate fi atribuit un număr, iar toate oferetele vor fi difuzate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea Contractului de Vânzare (a se vedea punctul s de mai sus).
 • II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE SI APLICAȚIA
  • 1. Vânzătorul prestează în cadrul Magazinului Online următoarele Servicii Electronice pentru Client:
   • a. Contul,
   • b. oferirea Clienților posibilitatea depuneri Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;
   • c. prezentarea Cliențiilor conținutului de reclame adaptat intereselor acestora;
   • d. oferirea posibilității utilizării coșului de cumpărărturi;
   • e. oferirea posibilității vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului;,
   • f. Newsletter;
   • g. în cazul Clienților Aplicației (reglementările prezente pot fi aplicate Servicilor Electronice actuale sau introduse în trecut – posibilitatea utilizării Servicilor Electronice stabilite care reies din funcționalitatea Aplicației actuale )
    • - scanarea cu ajutorul aparatului și salvarea codurilor de bare a produselor alese - prezentarea produselor în cadrul Magazinului Online pe baza pozelor introduse alese de către Client;
    • - prezentarea Produselor în cadrul Magazinului Online pe baza fotografiilor produselor ales de către Client;
    • - căutarea cu ajutorul geolocalizației magazinului staționar al Vânzătorului sau a unui anumit punct de preluare;
    • - imitarea Produselor sau a Promoției prezentate, de ex. mărimea indicată de către client (de ex. Mărimea pantofului) sau categoria (de ex. produse, bărbați/femei/bebeluși);
    • - prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare push);
    • - crearea listei Preferințelor;
  • 2. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au Contul creat, oferă gratuit următoarele servicii prin intermediul Magazinului Online:
   • a. menținerea sesiunii Clientului prin logarea de către acesta în Cont (cu ajutorul browserului sau a Aplicației);
   • b. stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul contului Contului a istoricului Comenzilor;
  • 3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
   • a. completarea formularului de înregistrare și acceptarea prevederile prezentului regulament,
   • b. click în câmpul „Înregistrează-te”.
  • 4. În Formularul de Comandă este necesară specificarea următoarelor date ale Clientului: nume, adresă de e-mail și parolă.
  • 5. Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către Vânzător la adresa de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Vânzător, în special prin e-mail la: contact@iarena.ro sau în scris la adesa:Bulgaria;  Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10. Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online.
  • 6. Utilizarea Coșului începe în momentul în care clientul adaugă primul Produsul în coș.
  • 7. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și are caracter singular și se încheie atunci când Comanda este plasat prin intermediul acestuia sau când Clientul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul sau a Aplicației, inclusiv deconectarea, pentru o perioadă de cel mult 7 zile, însă nu rezervă produsele. Atunci când Clientul utilizează Cosul fiind logat în Cont prin intermediulu browserului, conținutul Coșului se sincronizează cu Contul logat prin Aplicație (și invers).
  • 8. Pentru începerea furnizarea serviciului de Newsletter, este necesară primirea acordului primiri Newsletterului de la Client prin punerea la dispoziție a adresei sale de e-mail în caseta corespunzătoare din cadrul Magazinului Online sau selectând caseta de validare și confirmare printr-un click pe linkul de activare trimis de Vânzător către e-mailul furnizat de către Client (momentul în care începe livrarea serviciului de Newsletter). Clientul poate, la opțiunea sa, să accepte să primească informații comerciale de la entități care colaborează cu Vânzătorul sau să proceseze date cu caracter personal în scopuri de marketing ale entităților care colaborează cu Vânzătorul. De asemenea, Clientul poate accepta să primească Newsletter-ul prin SMS prin furnizarea numărului său mobil și marcând caseta corespunzătoare din Magazinul Online.
  • 9. Serviciul Electronic Newsletter este oferit gratuit pe termen nelimitat. Clientul are posibilitatea în orice moment, fără a oferi explicaţii, să renunţe la serviciul Newsletter (ştergere Newsletter) în special printr-un click pe linku de dezbonare, care se regăsește în orice Newsletter trimis Clientului sub formă de mesaj e-mail sau prin trimiterea unei cereri către Vânzător, prin e-mail la adresa: contact@iarena.ro sau în formă scrisă la adresa: Bulgaria; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10
  • 10. Clientul se obligă la:
   • a. Furnizarea datelor conforme cu realitatea la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
   • b. actualizarea datelor, inclusiv datele personale, furnizate de către Client Vânzătorului pentru încheierea Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special în ceea ce privește îndeplinirea corespunzătoare a acestuia; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
   • c. utilizarea serviciilor și a funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care nu interferează cu funcționarea Vânzătorului Magazinului Online sau a Aplicației;
   • d. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către societate.
   • e. utilizarea serviciilor și a funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care nu este neconvenabil pentru alți Clienți și Vânzător;
   • f.plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale;
   • g. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
   • h. nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului a oricărui Conținut interzis prin legea, în special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor personală;
   • i. nu inițiază următoarele acțiuni:
    • - transmiterea sau plasarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea publicării conținutului ilegal);
    • - desfășurarea de activități IT sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare a Magazinului, Aplicației și realizarea plății;
    • - modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul Magazinului a Prețurilor sau a descrieri Produselor.
   • j. descărcarea Aplicația numai din sursele legitime enumerate de către vânzător în conformitate cu art. 14 de mai jos.
  • 11. Plângerile referitoare la legalitatea activitatii desfasurate de catre Vanzator sau informatiile furnizate de acesta prin intermediul magazinului on-line www.iarena.ro sau a Aplicației pot fi depuse:
   • a. utilizand formularul de reclamatii disponibil pe site
   • b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adres: contact@iarena.ro;
  • 12. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
  • 13. Soluţionarea reclamaţiei de către Furnizor se poate face imediat, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii.
  • 14. Vânzătorul permite Clientului să descarce gratuit Aplicația pe dispozitivul mobil al Clientului de pe următoarele magazine cu aplicații mobile:
   • a. Apple App Store, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare iOS;
   • b. Google Play, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android.
  • 15. Utilizarea Aplicațiilor descărcate din alte surse decât cele menționate în art. 14 de mai sus, poate duce la riscul de a compromite integritatea aplicației și conectarea la un software dăunător, punând astfel în pericol securitatea dispozitivului mobil al Clientului și a datelor stocate de acesta.
  • 16. Pentru a putea utiliza Aplicația, Clientul trebuie:
   • a. să consulte prezentul Regulament și informațiile furnizate despre Aplicație puse la dispoziție în magazinele menționate la art. 14 de mai sus și să le accepte, și
   • b. să descarce Aplicația din magazinul menționat la art. 14 de mai sus, și
   • c. să instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil, urmând instrucțiunile afișate atunci când procesul de instalare este pornit sau furnizat de magazinele menționate la art. 14 de mai sus.
  • 17. Aplicația se conectează cu Magazinul Online prin Internet.
  • 18. Funcționalitatea Aplicației ajută la prestarea de către Vânzător a Serviciilor Electronice într-un mod accesibil, facilitând utilizarea Magazinului Online de către Client, inclusiv familiarizarea cu Produsele, Conținutul și Prețurile.
  • 19. Aplicația utilizează o tehnologie care stochează și accesează ID-ul clientului care permite aplicațiilor off-line să funcționeze și salvează preferințele clientului care nu este conectat (care implică accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicația stochează ID-ul clientului curent până când clientul se conectează la aplicație, modifică site-ul web App Store din altă țară sau dezinstalează (elimină) aplicația de pe dispozitivul mobil.
  • 20. Pentru a utiliza funcționalitatea Aplicației menționate la punctul II. Art.1 lit. g. de mai sus, este necesar acordul corespunzător al Clientului care să accepte de bunăvoie accesul Vânzătorului la camera sau serviciul de localizare pe dispozitivul mobil al Clientului, Clientul acceptă în mod expres și în mod voluntar să primească informații de tip „push” căre să furnizeze Vânzătorului informații despre preferințele Clientului.
  • 21. Clientul poate revoca în orice moment consimțământul menționat la art. 20 de mai sus sau poate dezinstala (șterge) Aplicația de pe dispozitivul său mobil utilizând setările corespunzătoare ale dispozitivului în acest sens.
 • III. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
  • 1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luare în considerare a obiectului prestării precum și a modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.
  • 2. Vânzătorul oferă posibilitatea depunerii Comenzii pentru Produse în următorul mod:
   • a. pe pagina Magazinului Online;
   • b. prin DRC:
    • - telefonic;
    • - prin intermediul comunicatorului Skype;
    • - poșta electronică;
    • - cu ajutorul programului de tip live chat de pe Pagina Magazinului Online.
  • 3. În cadrul dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce noi modalități de plasare de Comenzi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament.
  • 4. Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după plasare comenzii de către Client.
  • 5. Vânzătorul permite Clientului să plaseze Comand prin intermediul Magazinul Online în modul următor:
   • a.Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.
   • b. Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată.
   • c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător.
   • d. Clientul alege modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.
   • e. Clientul trimite Vânzătorului comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop. În cazul Clientului care nu deține un Cont și nu a accepatat anterior Regulamentul, acesta trebuie să accepte Regulamentul.
   • f. Clientul trimite Comanda (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul: "Comand și plătesc").
   • a. pe pagina Magazinului Online;
   • g. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc”, Clientul are posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul secțiunii ”Coș” prin adăugarea sau șteregerea a poziției din Coș.
   • a. pe pagina Magazinului Online;
   • h. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații;
  • 6. În cazul încheierii Contractului de vânzare prin alte modalități de comunicare la distanță:
   • a. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare Conținutului Contractului de Vânzare propus.
   • b. Clientul trimite Vânzătorului Comanda cu ajutorul mesajului la adresa de e-mail de la care a primit confirmarea menționată la art. 6 lit.a de mai sus.
   • c. În cazul unui Client care nu are un Cont și nu a acceptat Regulamentul anterior plasării comenzii, este necesară acceptarea acestuia.
  • 7.Vânzătorul, ca răspuns la Comandă va trimite imediat Clientului un e-mail automat pe adresa de e-mail dată de către Client cu confirmrea primiri comenzi și începerea verificării ei.
  • 8. După verificarea Comenzii, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj Clientului la adresă de e-mail furnizată, mesajul cu:
   • a. confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește produsele indicat în mesaj); sau
   • b. informații privind incapacitatea de a accepta toate ofertele pentru produsele prezentate în comandă, din motivele enunțate la punctul IV art. 4 de mai jos (lipsă plată); sau
   • c. informațiile menționate la punctul XI. art. 5 de mai jos pentru Clientul căruia i se aplică clauza XI. art. 4 de mai jos (colet neridicat).
  • 9. Contractul de vânzare se încheie în clipa primiri ofertei (ofertelor), adică primirea de către Client a mesajului menționat la art. 8 lit. a. de mai sus în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adres de e-mail dată de către Client.
  • 10. În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta toate sau unele dintre ofertele depuse în cadrul Comanzi, DRC va contacta Clientul pentru:
   • a. informarea Clientului despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă pentru încheierea Contractului de Vânzare; sau
   • b.confirmarea de către Client a voinței de realizarea parțială a comenzii pentru care Vânzătorul a fost de acord să accepte oferte privind încheierea Contractului de Vânzare. În acest caz Clientul poate anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele), cea ce nu încalcă dreptul său de retragere din Contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia. În cazul anulării comenzii se aplică art.11 de mai jos.
  • 11. În cazul în care ofertele depuse prin Comandă nu pot fi acceptate, Contractul de Vânzare, în ceea ce privește Produsele indicate de către DRC nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va returna fără întârziere, plata efectuată de către Client în cel mult 14 zile, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului VIII art. 6 a Regulamentul se aplică în mod corespunzător.
  • 12. Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate să informeze Clientul despre starea Comenzii prin trimiterea unui e-mail către Client sau prin telefon.
  • 13. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor produselor și să realizeze contractul de Vânzare Cumpărare. În caz de imposibilitate precum și în alte situații definite de lege, pot fi aplicate normele Codului Civil în special în ceea ce privește obligația de returnare imediată a beneficilor în favoarea Consumatorului.
  • 14. Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate alege în perioadă desemnată un prag, privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă preţul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe postale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.
  • 15. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu se cumulează, dacă prevederile Promoției nu stabilesc altfel
  • 16. Clientul are dreptul de a denunța sau rezilia în mod unilateral contractul de vanzare-cumparare încheiat daca:
    • - vânzătorul modifica în mod unilateral caracteristicile produselor
    • - nu îți indeplineste obligatiile contractuale.
 • IV. MODALITĂŢI ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
  • 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI. Art. 4, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
   • a. Ramburs - plata la curier, în momentul primirii coletului.
   • b. Plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului
   • c. Plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online
  • 2.Posibile metode de plată curente sunt specificate în cadrul Magazinului Online la secțiunea "Plăți" și de fiecare dată pe pagina produsului dat.
  • 3. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
  • 4. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Client care a ales să plătească în avans, adică plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul online, DRC poate contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv poate să trimită un e-mail. Nerealizarea plății în termen de 7 zile de la plasarea Comenzii, iar apoi suplimentar încă în termen de 3 zile -duce la anularea Comenzii. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, luând legătura cu Vânzătorul prin intermediul DRC, însă acestă acțiune nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.
  • 5. În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului sau în numerar la ridicarea personală a coletului, Clientul este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. In cazul în care produsul comandat nu este livrat in termen de 7 zile, Consumatorul are dreptul de a solicita în termen suplimentar în care să i se livreze produsul. In cazul in care produsul nu este livrat la expirarea termenului suplimentar, Consumatorul are dreptul la rezilierea sau rezolutiunea contractului. Clientul poate, de asemenea, să anuleze Comanda în termenul stabilit fără a suporta consecințe, cea ce nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.
 • V. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
  • 1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.
  • 2. Livrarea produsului către Client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare. Vânzătorul poate oferi Clientului în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI, art. 4 în special următoarele metode de livrare sau primirea produsului:
   • a. Expediere prin curier,
   • b. Expediere prin curier cu ramburs.
  • 3. Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
  • 4. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către transportator.
  • 5. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt. În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăşi 7 zile lucrătoare.
   • a. recunoașterea contului bancar sau a contului Vânzătorului – în cazul alegerii de către Client a plății prin transfer bancar, plații electronice sau a plății online;
   • b. încheierea Contractului de Vânzare - în cazul în care Clientul alege metoda de plată - ramburs.
  • 7. La timpului de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al Produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul dat precum și în secțiunea ”Realizare comandă” în cadrul Magazinul Online.
  • 8. Daca produsele nu au fost livrate in termen de 7 zile lucratoare Clientul poate solicita livrarea intr-un termen suplimentar. Daca nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul poate solicita rezilierea sau rezolutiunea contractului.
 • VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI
  • 1. Baza și responsabilitatea Vânzătorului față de Client, în cazul în care produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție), sunt specificate în prevederile Codului civil.
  • 2. Produsele afișate în cadrul Magazinului Online pot fi cuprinse de garanțiea producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției și durata ei sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către garant și inclus la Produs.
  • 3. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse fără defecte.
  • 4. Reclamația poate fi depusă de către Client, de exemplu în scris, la adresa:Bulgaria; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10. Dacă reclamația se referă la Produs, în general se recomandă transmiterea acestuia Vânzătorului împreună cu reclamația pentru a permite Vânzătorului să examineze Produsul.
  • 5. Dacă Produs vândut are un defect, Clientul poate:
   • a. Să depună o declarație de reducere a prețului sau retragere de la Contractul de Vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul va schimba fără întârziere și fără inconveniente neplăcute pentru Client, Produsul defect cu unul fără defecte sau readuce produsul la conformitate. Prețul redus ar trebui să rămână proporțional cu prețul rezultat din contractul în care valoarea produsului defect rămâne la valoarea Produsului fără defect.
   • b. să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului.Vânzătorul este obligat să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client potrivit prevederilor Legii 499/2003.
  • 6. Clientul poate să solicite înlocuirea Produsului defect în locul înlăturări defectului propus de către Vânzător sau poate să solicite înlăturarea defectului în locul înlocuiri Produsului, însă aducerea Produsului la conformitate cu contractul ales de către Consumator nu este posibil sau ar necesita costuri mai mari în comparație cu modalitate de soluționare propusă de către Vânzător. Atunci când se evaluează depășirea costurilor, se ia în considerare valoarea produsului fără defecte, natura și importanța defectului constatat dar și neplăcerile la care Consumatorul ar fi altfel expus.
  • 7. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie a următoarelor aspecte: (1) informaţii despre cazul şi împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact tipul defectului şi data constatarii acestuia; (2) solicitarea modului de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul de Vânzare sau declaraţie referitoare la preţul solicitat cf. art. 6.1. din prezentul contract şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea facilitează şi grăbesc examinarea reclamaţiei de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate, dacă modelul recomandat se omite.
  • 8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației imediat dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care Clientul solicită înlocuirea sau înlăturarea defectului sau depune o cerere de reducere a prețului specificând suma la care prețul va fi redus iar Vânzătorul nu a răspuns solicitării în termen de paisprezece zile, atunci solicitarea se consideră justificată.
  • 9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului în conformitate cu art. 5612 împreună cu cu art. 354 § 2 din Codul civil, Clientul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului, pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa de email: contact@iarena.ro

În cazul în care, cu toate acestea, din cauza tipului de defect, tipului de produs sau tipului de montare ar fi imposibil de livrat, Clientului poate să i se ceară să pună la dispoziția Vânzătorului, după stabilirea în prealabilă a termenului, a Produsul în locul în care se află acesta.

     • 10. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat în termen de doi ani de la data livrării produsului către Client. Cererea de îndepărtare a defectului sau de schimb de produs cu unul fără defecte se prescrie odată cu trecerea unui an calculând de la data la care s-a constatat defectul , însă în cazul Comenzii depuse de către Consumator – termenul de prescripție nu poate expira înaintea expirării termenului menționat în prima frază.
     • 11. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt in conformitate cu Contractul de vânzare cumparare.
     • 12. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare, dacă:
      • a. Corespund descrierii făcute de vănzator și au aceleași calități ca și produsele pe care vănzatorul le-a prezentat Clientul ca mostră sau model.
      • b. Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzatorului și acceptat de aceasta la încheierea contractului de vănzare-cumparare
      • c. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
      • d. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia facute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
     • 13. Clientul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o.
     • 14.Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator si Cumpărator. In cel mult 15 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunoștință Vânzătorului lipsa de conformitate, Vânzătorul va comunica Clientului decizia de reparare sau înlocuire urmând ca produsul conform sa fie trimis în perioada rezonabilă de timp stabilită de comun acord.
     • 15. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client prin care acesta se obligă sa restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a produsului cumpărat dacă produsul nu corespunde condițiilor enunțate pe site, în declarația de conformitate sau în publicitate.
     • 16. La cererea Clientului garanția va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.
    • VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
     • 1. Utilizarea căilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a căilor de atac au caracter voluntar. Informațiile de mai jos au caracter informativ și nu constituie obligația vânzătorului de a utiliza soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația de aprobare sau refuzul de a participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind disputelor cu privire la protecția consumatorului este depusă de către Vânzător pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil în cazul în care, în urma unei reclamații depuse de Consumator, litigiul nu a fost soluționat.
     • 2. Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.
     • 3. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătoresti pentru a solicita incetarea oricărei acțiuni a vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
     • 4. În conformitate cu Directiva nr 524/2013 din data de 21 mai 2013, implementată de Parlamentului European și Consiliul European, punem la dispoziție legături / conectori electronici către platforma ODR:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR reprezintă, printre altele, o sursă de informații cu privire la modalitățile de soluționare extrajudiciară și amiabilă a litigiilor care pot interveni între societățile comerciale și consumatori.
    • VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
     • 1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege (cea ce reprezintă prelungirea termenului de 14 zile la dreptul de retragere prevăzut de Legea privind Drepturile Consumatorului). Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, depusa:
      • a.în scris la adresa :  BULGARIA; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10  
      • b.în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: contact@iarena.ro;
      • c.prin utilizarea formularului de retragere, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
     • 2. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
     • 3. Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
      • a. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în posesie a ultimului produs lot sau parte sau
      • b.ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
     • 4. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
     • 5. Vânzătorul are obligaţia de a comunica CLIENTULUI confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
     • 6. Vânzătorul va returna plata folosind plata prin cont bancar, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzătorul nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzătorul va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionări Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.

 

Costuri si politica de transport, retur si schimb

Costuri transport si taxe de curierat la livrare, schimb si retur :

 

 •  Trimitem coletele prin CURIER RAPID - livrare in toata tara, 1-2 zile lucratoare – cost 19.99 lei
 •  Transport Gratuit la comenzi cu valoare mai mare de 300 lei.

  

Cum returnez un produs pentru schimb sau retur banilor ?

 

Produsul trebuie sa fie in aceeasi stare in care l-ati primit:

- nepurtat fara urme de uzura

- fara pete sau rupturi.

- cu cutia/ambalajul original exact cum a-ti primit

- in caz in care a-ti optat pentru factura in original nu prin email, facture trebuie sa fie returanata

IMPORTANT! In cazul in care deteriorati cutia prin lipirea directa a awb-ului, fara a proteja ambalajul produselor se va percepe o taxa de 20 lei, contravaloarea ambalajului.

 

Pasii pe care trebuie sa ii urmati sunt urmatorii:

 • Trimiteti un email la noi cu mentiunea ca aveti un colet de returnat sau schimb la urmatoarele adrese de email:

 

Pentru retur :  retur@iarena.ro

Pentru schimb :  schimb@iarena.ro

Pentru retur avem nevoie de:

- numarul comenzi de pe site care este in format No-XXXX

- adresa exacta de unde doriti sa fie ridicat produsul

- data si intervalul orar in dare doriti ridicare /NU garantam ca curierul respecta intervalul orar/

- numele cu care este facuta comanda in site

- numarul de telefon cu care este facuta comanda in site

- cont bancar - IBAN si numele titularului pentru virament bancar

 

Pentru shimb avem nevoie de:

- numarul comenzi de pe site care este in format No-XXXX

- adresa exacta de unde doriti sa fie ridicat produsul

- data si intervalul orar in dare doriti ridicare /NU garantam ca curierul respecta intervalul orar/

- numele cu care este facuta comanda in site

- numarul de telefon cu care este facuta comanda in site

- link sau denumirea exacta si marimea dorita la produsul inlocuitor

- in caz de diferenta intre preturile la produsul de schimb si produsul inlocuitor ori primiti diferenta in plic pus in colet ori adaugam suma ca ramburs la produsul nou

Luam noi legatura cu firma de curierat, trimitem un curier si ii vom indruma in a va ridica coletul. In momentul predari coletul nu aveti nimic de achitat !

 

 

IMPORTANT! 

  • pentru identificarea comanda dumneavoastra specificati numarul comenzi care gasiti in SMS-ul primit pt confirmare sau in email care este in format No-XXXX
 • toate schimburi sau retururi se stabilesc cu clienti numai prin email ca sa ramane corespondenta in detalii. NU acceptam cerere de schimb sau retur telefonic sau prin Facebook messenger!!!

 

Costuri de returnare:

 • Va informam ca costul pentru schimb de marimea sau produs este 26 Lei. /achitati ramburs la primirea schimbului /
 • Va informam ca costul pentru retur este 19.99 Lei / se scade din valoare restituita in cont /

 

Returnarea contravalorii produselor:

Puteti opta  pentru returnarea banilor, intr-un cont bancar- IBAN, dar nu mai tarziu de 14 zile de la primirea comenzii.

Restituirea banilor se face in 14 zile (conform O.U.G. 34/2014, art. 13, alin. 1, 2 şi 3) de la primirea coletului in depozitul nostru. Mentionam ca banii sunt restituiti doar in baza unui cont bancar - IBAN

 

Verificarea produselor returnate si coletelor expediate:

Toate produsele expediate de la noi si care primim retur sunt verificate strict, in detaliu de catre noi.

 

Motive pentru refuzarea coletelor returnate:

- depasirea perioadei de retur (14 zile de la primirea coletului);

- ambalajul deteriorat ( lipit , scris sau rupt )

- ambalarea necorespunzatoare a produsului

- urme de purtare/ produse deteriorate;

- trimiterea coletelor cu ramburs (taxe de transport sau valoarea produsului primit)

- trimiterea prin POSTA ROMANA

- trimiterea fara sa avem corespondenta prin email

 Toate produsele au 30 de zile garantie.

 

 

  • 8. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului.
  • 9. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Vânzătorul în cadrul acțiunii promoționale poate propune Consumatorului ridicarea Produselor returnate, de către Vânzător de la Consumator.
 • IX.LICENȚĂ
  • 1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului Online de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele Magazinului Online (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, Software-ul (inclusiv Aplicația) precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a entității cu care Vânzătorul a încheiat contractul. Clientul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, printre care și Aplicația, gratuit, precum și utilizarea conținutului postat în conformitate cu legea și distribuit deja de alți clienți în cadrul Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a Magazinului Online, în toată lume. Utilizarea conținutului, inclusiv a Aplicației, este admisibilă numai în baza unei aprobări prealabile explicite acordate de entitatea îndreptățită, în scris sub semnul nulități.
  • 2. Clientul, inserând în cadrul Magazinul Online (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau exprimării în cadrul Contului de Client sau în altă parte a Magazinului Online acordă prin prezenta Vânzătorului licență neexclusivă, fără paltă,pentru utilizare, salvarea în memoria calculatorului, schimbarea ștergerea, completarea, realizarea publică, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în special pe Internet) a acelui Conținut, la nivel mondial. Dreptul acesta include dreptul de a acorda sublicențe la executarea justificată de realizare a Contractului de Vânzare privind Prestarea Serviciilor (inclusiv funcționarea și dezvoltare Magazinului Online), precum și împuternicirea realizări lui individual sau prin intermediul unor subiecți terte drepturi dependente în ceea ce privește crearea, personalizare, procesarea și traducerea creației m în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În ceea ce privește situația în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențe menționate în prezentul punct 2, Clientul se obligă să obțină o astfel de licențe pentru Vânzător.
  • 3. Indiferent de cele de mai sus, Aplicația face obiectul drepturilor de autor al Vânzătorului. Odată cu instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului, Vânzătorul acordă Clientului o licență neexclusivă pentru utilizarea Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației numai pentru descărcarea pe dispozitivul mobil și pentru instalarea și rularea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicații pe diferite dispozitive mobile ale Clientului, dar numai o singură copie a Aplicației poate fi instalată pe un dispozitiv mobil.
  • 4. Clientul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice, sau să facă orice fel de modificări Aplicației, inclusiv modificarea codului sursă, cu excepția cazurilor permise prin lege, Clientul nu are dreptul să utilizeze Aplicația pentru realizarea propriului profit.
 • X.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 1. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător ca operator de date cu caracter personal cu acordul expers al Clientului.
  • 2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesare pentru crearea Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice sau pentru încheierea Contractului de Vânzare.
  • 3. Vânzătorul aplică măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejări datele personale procesate.
  • 4. Clientul are dreptul accesului la conţinutul datelor sale şi posibilitatea corectării acestora. Datele personale pot fi corectate sau șterse după logarea în prealabil în Contul de Client sau în cazul Clienților neînregistrați, Clientul poate realiza modificarea sau ștergerea datelor proprii trimițând Vânzătorului o solicitare în acest sens.
  • 5. Datele personale pot fi procesate cu scopul realizării Contractului de Vânzare, de prestarea corectă a serviciilor furnizate pe cale electronică precum și în scopul informări clientului despre produsele Vânzătorului și a serviciilor prestate de către acesta.
 • XI.RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
  • 1. Vânzătorul poate în orice moment renunța la Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de contract cu privire la licență acordată în baza pct IX a Regulamentului cu Clientul cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca:(catalog închis):
   • a. modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către Vânzător, care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau recomandări competente în limitele atribuite de birouri sau organe abilitare;
   • b. modificare a modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
   • c. schimbarea domeniului de aplicare sau furnizarea de servicii la care se aplică prevederile prezentului Regulament, prin introducerea de noi, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente cuprinse de Regulament.
  • 2. Vânzătorul, trimite declarației sa, conform celor specificate în pct. 1 de mai sus, la adresa de e-mail indicată de către Client atunci când acesta creează un Cont sau plasează o Comandă iar în cazul în care Vânzătorul nu dispune de o adresă de e-mail a Clientului - în cadrul notificării din Aplicație.
  • 3. Vânzătorul poate denunța Contractul cu Clientul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de acord cu privire la licența acordat în conformitate cu pct. IX a Regulamentului pentru o perioadă de preaviz de șapte zile și/sau să refuze dreptul de utilizare a Magazinului Online (inclusiv prin intermediul Aplicației) precum și plasare de Comenzii și/sau deasemenea poate limita accesul la un anumit sau la întregul Conținut, din motive importante, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, adică în cazul în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile punctului II.10. a, c, d, e, h, i, j Regulamentului.
  • 4. Din motive întemeiate, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, în cazul în care Clientul încalcă punctul II.10. f sau g al Regulamentului (catalog închis) Vânzătorul poate să nu accepte oferta Clientului în ceea ce privește anumite forme de plată sau livrare, pentru a evitarea altor daune. Prevederile prezente se aplică indiferent de date de identificate a Clientului și ce date sunt furnizate la plasarea Comenzii și în special atunci când Clientul încalcă punctul II.10.a al Regulamentului.
  • 5. În cazul plasării unei alte Comenzi la alegerea a unei anumite metode de plată sau de livrare de către Client, pentru care se aplică dispozițiile art.4 de mai sus, Vânzătorul va contacta Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a Clientului pentru a notifica Clientul despre încălcarea Regulamentului și astfel neacceptarea ofertei cu utilizarea a anumitei metode de plată sau de livrare, indicând modalități alternative de plată sau de livrare. Dispozițiile punctului IV art. 4 se aplică în mod corespunzător.
  • 6. Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 3 sau 4 de mai sus poate utiliza Magazinul Online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în prealabil cu Vânzătorul (prin DRC) și obținerea acordului Vânzătorului pentru continuarea utilizării Magazinul Online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.
  • 7. Regulamentul și anexele la Regulament constituie un contract standard în sensul art. 384 § 1 din Codul civil.
  • 8. Vânzătorul poate aduce modificări la prezentul Regulament (cu excepția pct. XII a Regulamentului, care se aplică clienților care nu sunt consumatori și care se pot modifica în orice moment în conformitate cu legislația generală aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre următoarele motive este exclus (catalog închis):
   • a. modificarea legilor care reglementează vânzarea de către Vânzător a Produselor sau prestarea serviciilor prin mijloace electronice care influențează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, sau a organelor abilitare.
   • b. modificare a modului de prestare a serviciilor datorată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
   • c. schimbarea direcției de furnizarea de servicii la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament.
  • 9. În cazul realizării unor modificări în ceea ce privește Regulamentul, Vânzătorul va pune la dispoziție un Regulament uniform prin publicarea pe site-ul Magazinului Online și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său; Dacă Vânzătorul nu dispune de o adresă de e-mail a Clientului, informația despre modificarea Regulamentului va fi trimisă Clientului în cadrul informărilor prin intermediul Aplicației.
  • 10. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Regulamentului. Modificarea Regulamentului și rămâne irelevantă pentru Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.
 • XII. DISPOZIŢII PENTRU ANTREPRENORI
  •  Prezentul punct din Regulament şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de consumator (persoană fizică).
  •  Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client care nu este persoană fizică în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.
  •  În cazul Clienţilor care nu sunt persoane fizice Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.
  •  În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul care nu este persoană fizică preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
  •  Potrivit Codul civil, este exclusă răspunderea vânzătorului privind garanția produsului față de un antreprenor.
  •  În cazul Clienților care nu au calitatea de consumator, Vânzătorul poate rezilia Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice acord de licență furnizat în conformitate cu secțiunea pct. IX a Regulamentului cu efect imediat și fără a identifica cauza prin trimiterea unei declarații către Client în orice formă.
  •  Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții nu sunt răspunzători față de Client, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel dedaune, inclusiv pierderi de profit, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
  •  În fiecare caz privind stabilire răspunderi Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în cadrul revendicării unice, cât și în cazul oricăror cereri totale. - până la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare din ultimul Contract de Vânzare, dar nu mai mult de o mie o sută lei.
  •  Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător şi Beneficiar / Client antreprenor vor fi supuse unei instanţe judecătoreşti competente
  •  Pentru clienții antreprenori, Vânzătorul poate modifica Regulamentul în orice moment în baza legilor generale aplicabile.
 • XIII. DISPOZIȚII FINALE
  •  Regulamentul este valabil începând cu data de 20.02.2018
  •  Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.
  •  Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale Contractului privind prestarea Serviciilor pe cale Electronică se realizează prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de către Client.
  •  Asigurarea, securizarea, punerea la dispoziție și confirmarea către client a prevederilor Contractului de Vânzare încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client cu confirmarea Comenzii plasate precum și prin atașarea la coletul care conține Produsul, specificțiile Comenzii și dovada fiscală privind achizitia. Conținutul Contractului de Vânzare este securizat suplimentar în sistemul informatic al Magazinului Online.
  •  Vânzătorul furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de pericol pentru securitatea funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul Contractului privind prestarea Serviciilor. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice de transmitere a datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul persoanelor neautorizat.
  •  Vânzătorul informează faptul că utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser Web sau a Aplicații, inclusiv plasarea unei Comenzi și efectuarea unui apel telefonic către DRC, poate implica suportarea unor costuri privind conectarea la Internet (comision de transmitere de date) sau al costurilor de conectare privind efectuarea unui apel telefonic, în conformitate cu tariful furnizorului de servicii utilizat de către Client.
  •  În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice.
  •  Alegerea legislației poloneze în temeiul prezentului regulament nu privează consumatorul de protecția acordată acestuia pe baza unor dispoziții care nu pot fi excluse prin intermediul unui acord încheiat între vânzător și consumator în temeiul legii care, în conformitate cu reglementările aplicabile, ar fi adecvat în absența alegerii.
  • Anexa nr. 1 - Modelul fomularului de reziliere a contractului încheiat la distanță
  • (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)

MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI

  • (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)

   Destinatar: 
   ARENA TRADE INVEST  EOOD
   BULGARIA; Ruse; Ruse; str. Kapitan Evstati Vinarov Nr.10


Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*): 

Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*) 

Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*) 

Adresa consumatorului 

Semnătura consumatorului (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie) 

Data 
(*) Tăiați dacă nu este cazul